sccphd-scvmc-logo

Điều Kiện và Làm Hẹn Chích Ngừa COVID-19

Trong thời điểm hiện nay, chỉ có những người hội đủ các điều kiện của liên bang và tiểu bang ấn định được chích ngừa COVID-19. Hiện nay, Hạt Santa Clara có khả năng chích ngừa cho:

Những người có hẹn chích ngừa trước ngày 28 Tháng Hai, 2021, phải hội đủ điều kiện trong hạng mục (1) – (2) dưới đây.

Những người có hẹn chích ngừa vào ngày 28 Tháng Hai, 2021 và sau này, phải hội đủ điều kiện trong hạng mục (1) – (3) dưới đây..

  1. nhân viên y tế đang sinh sống hoặc làm việc trong Hạt Santa Clara; hoặc
  2. những người từ 65 tuổi trở lên đang sinh sống trong Hạt Santa Clara; hoặc
  3. cư dân Hạt Santa Clara có nguy cơ tiếp cận COVID-19 trong việc làm, thuộc các ngành:

- Giáo Dục và Giữ Trẻ Em
- Dịch Vụ Khẩn cấp
- Thực Phẩm và Nông Nghiệp, bao gồm những người làm việc tại các nhà hàng ăn uống

Nếu không biết chắc quý vị có hội đủ điều kiện hay không, quý vị có thể tìm hiểu thêm tại đâyNếu không hội đủ các điều kiện vào thời điểm này thì quý vị sẽ không được chích ngừa trong cuộc hẹn của quý vị. Quý vị sẽ được yêu cầu ký tên vào giấy chứng nhận lúc quý vị đến chích ngừa để xác nhận là quý vị hội đủ các điều kiện được chích ngừa. Quý vị cần mang theo văn kiện chứng minh quý vị hội đủ điều kiện khi đến cuộc hẹn, như là Thẻ ID có ảnh và có ghi ngày sanh, hoặc Bảng Tên ở sở làm, cùi chi phiếu lương, hoặc giấy chứng nhận của sở làm.  Các giấy tờ khác có thể chứng minh việc làm cũng được chấp nhận.

Lưu Ý: Nếu một người có hẹn đến chích ngừa nhưng người này không biết đọc, không hiểu thông tin về thuốc chích ngừa, và không thể ký tên giấy ưng thuận, thì người đại diện hợp pháp (người được ủy quyền hợp pháp để ưng thuận điều trị y khoa) phải hiện diện trong cuộc hẹn chích ngừa để ký tên giấy ưng thuận và giấy chứng nhận; nếu không, thì in ra các mẫu giấy ưng thuận và giấy chứng nhận và người đại diện phải ký tên trước để người chích ngừa mang theo đến cuộc hẹn chích ngừa.  Các mẫu giấy này có thể tìm thấy tại đây

Điều Kiện Chích Ngừa COVID-19

Quý vị có thể chứng nhận, dưới sự chế tài của luật khai man, quý vị là nhân viên y tế được đề cập trong Giai Đoạn 1a theo hướng dẫn CDPH, là người đang sinh sống hoặc làm việc trong Hạt Santa Clara?

Quý vị bao nhiêu tuổi?

Trẻ em trong hạng tuổi này hiện nay không hội đủ điều kiện chích ngừa COVID-19, vì lý do nhỏ tuổi.  Hiện nay, chỉ những thiếu niên từ 16 tuổi trở lên được chích ngừa COVID-19, nếu đủ điều kiện.  Có thể tiếp tục đón xem thông tin cập nhật tại www.sccfreevax.org

Các thiếu niên trong hạng tuổi này phải làm hẹn tại Levi’s Stadium hoặc Fairground Expo để được chích loại thuốc ngừa của Pfizer (đây là loại thuốc duy nhất hiện nay được Ủy Quyền Sử Dụng Khẩn Cấp để chích ngừa COVID-19 cho thiếu niên trong hạng tuổi này).  Đừng làm hẹn tại bất cứ địa điểm chích ngừa nào khác.  Cha, mẹ hoặc người giám hộ phải hiện diện trong cuộc hẹn chích ngừa để đại diện ký giấy ưng thuận chích ngừa cho thiếu niên này; nếu không thì in ra mẫu giấy ưng thuận và cha, mẹ ký tên trước để thiếu niên mang theo đến cuộc hẹn chích ngừa.  Các mẫu giấy ưng thuận có thể tìm thấy tại đây


Quý vị có thể chứng nhận, dưới sự chế tài của luật khai man, rằng quý vị là cư dân Hạt Santa Clara?
Quý vị có thể chứng nhận, dưới sự chế tài của luật khai man, rằng quý vị là cư dân Hạt Santa Clara?

Vì lý do sự phân phối thuốc từ Tiểu Bang sẽ căn cứ vào dân số của Quận Hạt, nên sinh sống tại Hạt Santa Clara là sự đòi hỏi để hội đủ điều kiện chích ngừa trong Giai Đoạn 1B.


Quý vị có thể chứng nhận, dưới sự chế tài của luật khai man, quý vị đang làm việc tại một trong các ngành sau đây:
- Giáo Dục và Nhà Giữ Trẻ Em
- Dịch Vụ Khẩn cấp
- Thực Phẫm và Nông NghiệpNếu không biết chắc là quý vị có hội đủ điều kiện là người làm việc trong ngành Giáo Dục và Giữ Trẻ Em hay không, quý vị có xem các Hướng Dẫn CDPH tại đây

Nếu không biết chắc là quý vị có hội đủ điều kiện là người làm việc trong ngành Thực Phẩm và Nông Nghiệp hay không, quý vị có xem các Hướng Dẫn của Tiểu Bang California tại đây
 

Những người hội đủ điều kiện căn cứ vào việc làm thì chỉ làm hẹn vào ngày 28 Tháng Hai và về sau.

Quý vị không hội đủ điều kiện làm hẹn chích ngừa COVID-19 vào thời điểm này.  

Quý vị có thể tiếp tục đón xem thông tin cập nhật tại sccfreevax.org . Vì phương pháp phân phối thuốc chích ngừa COVID-19 của Tiểu Bang California, các địa điểm chích ngừa chỉ có khả năng chích ngừa cho những người có thể chứng nhận là họ hội đủ điều kiện chích ngừa.

 

Quý vị có chích ngừa bệnh gì khác (như ngừa bệnh Cúm) trong 14 ngày vừa qua?

Quý vị không được chích ngừa COVID-19 sau khi đã chích ngừa bệnh khác trong vòng 14 ngày. Xin quý vị làm hẹn chích ngừa COVID 19 sau thời hạn 14 ngày này.

 

 


Quý vị có nhận được phương pháp kháng thể trị liệu (kháng thể đơn dòng nhân tạo hoặc huyết thanh của người khỏi bệnh) để điều trị COVID-19 trong vòng 90 ngày vừa qua?

Nếu quý vị đã ứng dụng phương pháp kháng thể trị liệu (kháng thể đơn dòng nhân tạo hoặc  huyết thanh của người khỏi bệnh) để điều trị COVID-19, quý vị phải chờ cho đến hết thời hạn 90 ngày sau khi hoàn tất trị liệu thì mới được chích ngừa.   

 


Quý vị đã có bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng với polysorbate,hoặc phản ứng với liều thuốc chích ngừa COVID-19 trước đây,hoặc phản ứng với một thành phần trong thuốc chích ngừa COVID-19, bao gồm polyethylene glycol (PEG), là dược chất có trong một số thuốc, như thuốc nhuận trường, và thuốc làm sạch ruột để chuẩn bị nội soi ruột già?

Điều này bao gồm phản ứng dị ứng nghiêm trọng (như bị sốc đối kháng) phải điều trị với epinephrine hoặc EpiPen® hoặc phải nhập viện điều trị; hoặc các phản ứng dị ứng xảy ra trong vòng 4 giờ, như nổi mề đay, sưng, khó thở, thở khò khè.

Nếu quý vị đã bị phản ứng dị ứng với polysorbate, hoặc với liều thuốc chích ngừa COVID-19 trước đây, hoặc với một thành phần trong thuốc chích ngừa COVID-19, thì quý vị không được chích ngừa COVID-19. Quý vị nên thảo luận với bác sĩ của quý vị hoặc với bác sĩ chuyên khoa dị ứng.

Quý đang muốn làm hẹn chích ngừa liều thứ nhất hoặc liều thứ hai?

Thì phải làm hẹn tại địa điểm đang có loại thuốc ngừa COVID-19 của đúng công ty dược phẫm cho quý vị chích liều thứ hai (Pfizer hoặc Moderna).  Xin gọi số (408) 970-2000 để làm hẹn chích ngừa.   Trên mạng chỉ nhận làm hẹn chích ngừa liều thuốc thứ nhất.    

Quý vị muốn chích ngừa tại đâu?

2542 Monterey Highway, Gate D, San Jose, CA

Gilroy, Mountain View, San Jose và Santa Clara

Quý vị muốn chích ngừa tại đâu? (16 hoặc 17 tuổi)

 

 

 

©2021 County of Santa Clara. All rights reserved.